image banner
thông tin Cácđồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân xã
Từ năm 2020 đến nay

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1


 
anh tin bai

Đ/c:Tráng Minh Hoa

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động:0919661243/0395027109


Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

-Họ và tên khai sinh: Tráng Minh Hoa

-Giới tính: Nữ

-Họ và tên thường gọi: Tráng Minh Hoa

-Sinh ngày: 14/10/1983

-Quê quán: Tung Chung Phố - Mường Khương - Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Sín Chải - Thanh Bình - Mường Khương - Lào Cai

-Dân tộc: Bố Y

- Tôn giáo:Không

-Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

-Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

-Nơi làm việc: Đảng bộ xã Thanh Bình

Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 18/10/2009, Ngày chính thức: 18/10/2010

-Số điện thoại liên hệ:

+Di động: 0919661243/0395027109

*Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 03/2006 đến 10/2010Làm Bí thư Đoàn xã

- Từ 11/2010 đến 7/2014 Làm văn phòng UBND xã

- Từ 8/2014 đến 4/2015Làm PCT. HĐND xã

- Từ 5/2015 đến 5/2020 Làm PBT Thường Trực Đảng ủy xã

- Từ ngày 5/6/2020 đến 28/6/2020- Làm Bí thư Đảng ủy xã

- Từ ngày 29/6/2020 đến 29/7/2020 Làm Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã.

- Từ ngày 30/7/2020 đến nay- huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã

 

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

2


anh tin bai
 

Đ/c:Tẩn Khái Phủ

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Thanh Bình

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động:0972787580

Phó bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình


-Họ và tên khai sinh: Tẩn Khái Phủ


-Giới tính:Nam


-Họ và tên thường gọi: Tẩn Khái Phủ


-Sinh ngày: 18/4/1977


-Quê quán: xã Nậm chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai


- Nơi ở hiện nay: Thôn Sảng Lùng Phìn, xã Nậm chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai


-Dân tộc: Dao


- Tôn giáo:Không


-Trình độ học vấn: 12/12


- Trình độ chuyên môn: Đại học


-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp


-Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy


-Nơi làm việc: Đảng ủy xã Thanh Bình


-Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 30/10/2003, Ngày chính thức: 30/10/2004


-Số điện thoại liên hệ: 0972787580


*Tóm tắt quá trình công tác


+ Từ 1/8/1999 đến tháng 11/2003 Phó bí thư đoàn xã Nậm Chảy


+ Từ 01/11/2003 đến 01/6/2005 Bí thư đoàn xã Nậm Chảy


+ Từ 01/6/2005 đến 01/8/2015 Phó Chủ tịch UBND xã nậm Chảy


+ Từ 01/8/2015 đến 01/5/2020 Chủ tịch UBND xã nậm Chảy


+ Từ 02/5/2020 đến nay Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Thanh Bình




STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

3


anh tin bai
 




Đ/c:Phùng Huy Tường

Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại liên hệ:0914405089

+ Cơ quan:Xã Thanh Bình

Phó bí thư Đảng ủy- chủ tịch UBND xã

-Họ và tên khai sinh: Phùng Huy Tường

-Giới tính:Nam

-Họ và tên thường gọi: Phùng Huy Tường

-Sinh ngày: 29/4/1968

-Quê quán: Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nơi ở hiện nay: Tổ 20 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai

-Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo:Không

-Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

-Nơi làm việc: UBND xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

-Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 09/7/1999 Ngày chính thức: 09/7/2000

-Số điện thoại liên hệ:0914405089

*Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 10/1995 đến tháng hết tháng 10/2015: Công tác tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 11/2015 đến hết tháng 6 năm 2019: Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 7 năm 2019 đến nay : Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.


STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

4



anh tin bai
 

Đ/c:MA SEO MẬU

Phó Chủ tịch HĐND


+ Cơ quan:UBND xã Thanh Bình

+ Di động:0817 975 145


Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Bình

-Họ và tên khai sinh: MA SEO MẬU

-Giới tính:Nam

-Họ và tên thường gọi: MA SEO MẬU

-Sinh ngày: 22/02/1986

-Quê quán: Xã Tả Ngài Chồ - Mường Khương - Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Xã Thanh Bình - Mường Khương - Lào Cai

-Dân tộc: Mông

- Tôn giáo:Không

-Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

-Nơi làm việc: UBND xã Thanh Bình

-Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 03/5/2010, Ngày chính thức: 03/5/2011

-Số điện thoại liên hệ: 0817 975 145

+Di động: 0817 975 145

*Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ tháng 15/6/2008 đến 31/6/2011 làm phó trưởng công an xã Thanh Bình

+Từ tháng 01/7/2011 đến 6/2021 làm phó chủ tịch UBND xã Thanh Bình

+ Từ tháng 7/2021 đến nay làm Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Bình

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

5


anh tin bai


Đ/c:LỒ CỦI DÙNG

Phó Chủ tịch UBND


- Số điện thoại liên hệ:

ĐT: 0919.864.661



Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình

-Họ và tên khai sinh: LỒ CỦI DÙNG

-Giới tính:Nam

-Họ và tên thường gọi: LỒ CỦI DÙNG

-Sinh ngày: 12/3/1986

-Quê quán: Xã Tung Chung Phố - Mường Khương - Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Xã Thanh Bình - Mường Khương - Lào Cai

-Dân tộc: Tu dí

- Tôn giáo:Không

-Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Nông nghiệp

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

-Nơi làm việc: UBND xã Thanh Bình

-Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: 14/11/2014, Ngày chính thức: 14/11/2015

-Số điện thoại liên hệ: 0919.864.661

*Tóm tắt quá trình công tác

+ Từ tháng 01/10/2009 đến 30/11/2018 làm Công chức văn hóa - xã hội xã

+Từ tháng 01/12/2018 đến 05/7/202 làm Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

+ Từ tháng 06/7/2021 đến nay làm Phó Chủ tịch UBND xã

 

Tin khác
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập