image banner
Mường Khương học và làm theo Bác từ những việc làm bình dị
  Cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta giành thắng lợi.Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân trong tình hình hiện nay theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân; phải thật thà thực hành tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc trước nhân dân, coi đó là thứ vũ khí sắc bén để xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu càng phải làm kiểu mẫu về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt hành động vì lợi ích chung. Để tiếp tục tạo sức lan toả trong học tập và làm theo Bác, hiện nay, mỗi tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện Mường Khương đã cụ thể hóa vào thực tế cuộc sống, học tập và làm theo Bác từ những việc làm bình dị, đời thường mà thiết thực.
anh tin bai

Mường Khương từng ngày khởi sắc

Đến nay, 100% số chi, đảng bộ cơ sở Ở Đảng bộ Mường Khương  đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05, chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân” và 3.600 đảng viên ký cam kết tu dưỡng nội dung chuyên đề năm 2023.

anh tin bai

Sân khấu hoá việc học và làm theo Bác

    Xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp hữu hiệu để đưa Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi sâu vào thực tiễn. Đặc biệt là đưa chuyên đề nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân” tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.  Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động. Theo đó Trung tâm Văn hoá, TT- TT huyện tiếp tục duy trì Chuyên mục “ Học tập và làm theo Bác”, “ Đảng trong cuộc sống” tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, fanpage THMK, Cổng thông tin điện tử, Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh. Qua đó, góp phần truyền tải những cách làm hay, sáng tạo đến đông đảo người dân, đưa việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu, rộng và trở thành việc làm tích cực, tự giác, có ý nghĩa thiết thực của mỗi cá nhân, tập thể trong toàn huyện. Cũng từ đó góp phần giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dù trên cương vị công tác nào cũng phải thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó, từng bước khắc phục tâm lý e ngại, sợ vi phạm, không dám tham mưu và đề xuất thực hiện.

anh tin bai

Các địa phương học Bác bằng những việc làm cụ thể

anh tin bai

Công an xã Tả Ngài Chồ trao lợn giống cho hộ nghèo

    Cùng với đó huyện đẩy mạnh đợt thi đua chuyên đề hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023), 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Xác định đây là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện thể hiện tấm lòng tri ân với Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua đợt thi đua nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân lên điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn toàn huyện, tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xây dựng kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này. Trên cơ sở đó từng cán bộ, đảng viên cũng đăng ký nội dung thi đua học Bác. Với những cách làm sáng tạo, học Bác từ những điều bình dị nhất, mà trong 4 tháng đầu năm kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh – quốc phòng của huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Toàn huyện trồng mới 26 ha chè, bằng 3,7% kế hoạch năm; trồng 58,5 ha dứa, bằng 41,8% kế hoạch; 60,02 ha quế; 8 ha chuối; 183 ha ớt; 150 ha lúa Séng cù. Đặc biệt trong 4 tháng đầu năm  huyện đã tổ chức thành công Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khởi công thi công xây dựng công trình đường liên xã Lùng Khấu Nhin - Cao Sơn - La Pan Tẩn; Hoàn thành 08 tiêu chí, lũy kế 08/79 tiêu chí năm 2023, đạt 10% KH; tổng số tiêu chí hoàn thành toàn huyện là 116/304 lượt tiêu chí, số tiêu chí bình quân đạt 7,25 tiêu chí/xã, thị trấn.

anh tin bai

Học Bác người dân thi đua lao động sản xuất

    Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục học tập và làm theo Bác, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm thời cơ, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện./.

Phương Sửu - Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện Mường Khương
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập