image banner
Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND phường Kim Tân khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 18/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Kim Tân đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND phường Kim Tân khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường, đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban bầu cử phường; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường; lãnh đạo các  tổ chức thành viên của MTTQ phường.

Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 51 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Kim Tân khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND, Hội nghị đã thảo luận, thống nhất lựa chọn, lập danh sách và biểu quyết thống nhất 100% đối 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường phường Kim Tân khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, Khối Đảng 01 người; Khối MTTQ và các đoàn thể 06 người; khối quản lý Nhà nước 08 người; khối lực lượng vũ trang 02 người; khối trường học 02 người; khối doanh nghiệp 01 người; khu dân cư 18 người. Về tổng hợp cơ cấu thành phần giới tính: Nam 24 người, chiếm 63,15%; Nữ 14 người, chiếm 36,85%; người ngoài đảng 07 người, chiếm 18,5%; dân tộc thiểu số 03 người, chiếm 7,9%; trình độ Thạc sỹ 02 người, chiếm 5,3%; Đại học 22 người, chiếm 57,9%; Cao đẳng 05 người, chiếm 13,1%; Trung cấp 09 người, chiếm 23,7%.

Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ phối hợp với các khu dân cư tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu HĐND Kim Tân khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để ngày bầu cử sắp tới thực sự trở thành ngày Hội của toàn dân.

Lê Mạnh - ĐTN

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập